ReÔntegratie particulier

 

Sinds januari 2006 is er ten aanzien van de fysiotherapeutische hulpverlening een
verandering gekomen. Vanaf die tijd is het mogelijk voor iedereen om direct, zonder tussenkomst van de huisarts, naar de fysiotherapeut toe te stappen. Deze verandering heeft de gang naar de fysiotherapeut vergemakkelijkt en voor veel mensen tijdwinst opgeleverd in hun herstel.
Deze verandering heeft er wel toe geleidt, dat de fysiotherapeut nu eerst zelf moet kijken of u met uw klachten bij hem of haar aan het juiste adres bent. Indien de fysiotherapeut het van belang vindt dat u ook gezien wordt door een huisarts, dan wordt u doorverwijzen.

Voor zorgverleners als podo-posturaaltherapeuten / podologen, acupuncturisten, osteopaten etc., heeft u in het verleden in principe geen verwijzing nodig gehad, en hieraan is niets veranderd.

Wat kunnen wij voor u doen?

Indien u geconfronteerd wordt met lichamelijke klachten, wilt u hier zo snel mogelijk van af. Dit betekent, dat u niet eerst weken tot maanden moet wachten voordat u een keer geholpen kan worden. Voor de meeste klachten geldt, hoe eerder begonnen, hoe sneller het herstel er kan zijn.
Omdat wij dit binnen onze organisatie goed begrijpen, proberen wij de tijd tussen aanmelden en uw eerste bezoek binnen 3 werkdagen te realiseren (dit is natuurlijk alleen mogelijk als uw en onze agenda dit toelaat).

Op dit moment kunnen wij u van dienst zijn bij een breed scala van houding- en bewegingsklachten, zowel acute als chronische. Hiernaast hebben wij in de afgelopen decennia ruime ervaring op gedaan in de behandeling van (chronische) klachten als bijvoorbeeld allergieŽn / intoleranties en de meer onbegrepen of "vage" klachten als vermoeidheid. Indien nodig kunnen uw klachten beoordeeld worden door fysiotherapeuten, podo-posturaaltherapeuten / podologen, verpleegkundigen, een osteopaat en Traditioneel Chinees Geneeskundig therapeuten.

Wij gaan bij de behandeling van klachten uit van het volgende uitgangspunt; Daar waar ziekte nog niet heeft geleid tot niet-omkeerbare verstoring of weefselbeschadigingen, er in principe een mogelijkheid is tot herstel.

« Ga terugLees verder »