Magneetveld Therapie

De moderne Magneetveldtherapie heeft zijn oorsprong in de natuurgeneeskunde en de ervaringsgeneeskunde (Hippokrates en Paracelus). Zowel in die tijd als vandaag de dag functioneert de magneetveldtherapie volgens de principes van de holiste geneeskunde (de behandeling van het gehele persoon in plaats van alleen de symptomen).

Bouwend op de wetenschappelijke ontdekkingen van quantum fysica (Heim / Dröscher), Biophotonen ontwikkeling (Popp) en informatieve geneeskunde (Ludwig) heeft de magneetveldtherapie zich ontwikkeld als een moderne therapievorm.

Aan de ene kant complimenteert en optimaliseert magneetveldtherapie de klassieke/traditionele therapieën. Aan de andere kant is de magneetveldtherapie een zelfstandige therapievorm.

Oppervlakkig bezien is de magneetveldtherapie niet meer dan een kunstmatige productie van elektromagnetische velden. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat alles in het universum, inclusief de mens, is opgebouwd uit zowel “harde”/vaste materie als immateriële elektromagnetische velden.

De tot “harde”/vaste materie behorende moleculen hebben een plaats in de allopathische (reguliere) geneeskunde (behandeling met conventionele middelen) wat gebeurt door middel van biochemische regulatie.

In ons universum behelst de “harde”/vaste materie (inclusief de mens zelf) slechts 0,1% van onze omgeving. De andere 99,9% is opgebouwd uit elektromagnetische velden.

Lees verder »