De IvBT Health-Checks

De IvBT Health-Check-Basis

De IvBT Health-Check-Basis is een snelle uitgebreide Health-Check om een
indruk te krijgen over een aantal belangrijke waarden voor uw gezondheid.
Aan de hand van deze Health-Check kunnen wij u adviezen geven t.a.v. uw gezondheid.

Al onze Health-Checks zijn voor iedereen toegankelijk. Op speciaal verzoek kunnen de bestaande IvBT Health-Checks worden uitgebreid*.

 

Overzicht IvBT Health-Check-Basis

Basis

Lichaamslengte
De bepaling van uw lichaamslengte is een van de waarden om een goede Body Mass Index (de relatie tussen lichaamslengte en lichaamsgewicht uitgedrukt in een getal) te bepalen. Aan de hand van o.a. uw lengte kan er ook gekeken worden naar het percentage lichaamsvet.

Gewicht
De bepaling van uw lichaamsgewicht is een van de waarden om een goede Body Mass Index (de relatie tussen lichaamslengte en lichaamsgewicht uitgedrukt in een getal) te bepalen. Aan de hand van o.a. uw gewicht kan er ook gekeken worden naar het percentage lichaamsvet.

Bloeddruk
Deze waarde zegt iets over uw bloeddruk. Mocht deze waarde verhoogd zijn, dan kan dit een aanwijzing zijn voor het aanwezig zijn van een verhoogde bloeddruk. Een hoge bloeddruk is een van de factoren die bijdraagt tot het ontstaan van hart- en vaatziekten.

Hartfrequentie
De hartfrequentie (hoe snel slaat uw hart) is in combinatie met de bloeddruk een van de gegevens die gebruikt worden om de conditie van hart en bloedvaten te bepalen.

Lichaamsvet bepaling
In combinatie met de lengte en gewicht wordt gekeken in hoeverre uw lichaamsgewicht bepaald wordt door vetmassa of vocht.

Bloedsuikerbepaling
De Bloedsuikerbepaling geeft aan in hoeverre het glucose-niveau in het bloed geregeld wordt. Een verhoogde hoeveelheid glucose in de bloedbaan kan aanleiding geven tot o.a. hart- en vaatziekten en is een mogelijke aanwijzing voor de aanwezigheid van suiker ziekte.

Cholesterolbepaling
De bepaling van het cholesterolgehalte geeft een goede indruk van het cholesterolgehalte in het bloed. Een te hoog cholesterolgehalte in het bloed kan aanleiding zijn tot het ontstaan van hart- en vaatziekten en verhoogde bloeddruk.

Urinecontrole (beperkt)
Tijdens de urinecontrole wordt gekeken naar:
- De aanwezigheid van suiker in de urine (een aanwijzing voor het eventueel aanwezig zijn van suikerziekte);
- De aanwezigheid van eiwit in de urine (een aanwijzing voor ontsteking of nierproblemtiek);
- De zuurgraad van de urine (een aanwijzing over de stofwisseling van het lichaam).

Duur: ca. 20 minuten inclusief bespreking.

Voor informatie over de actuele kosten van onze Health-Checks, kunt u contact opnemen met onze praktijk in Heerhugowaard.
Klik hier voor onze adresgegevens.

Belangrijk: Een Health-Check is een snelle controle op een aantal belangrijke, veel voorkomende gezondheidsproblemen. Een Health-Check kan een uitgebreid onderzoek door de huisarts of specialist niet vervangen, en kan geen garantie geven voor de toekomst.

* Alleen mogelijk voor bedrijven en/of organisaties. Niet voor particulieren.

« Ga terugLees verder »