RSI / CANS

Hoe is RSI / CANS te herkennen?

Wat is het klachtenpatroon van RSI? Om de herkenbaarheid van RSI te verbeteren bij de mensen die er last van hebben lancerden Jip Driehuizen & Carien Karsten in hun boek "Omgaan met RSI; hoe je voorkomt dat het chronisch wordt" (2002) een nieuwe werkdefinitie van het RSI-syndroom. Deze beschrijving geeft een praktisch en herkenbaar beeld op welke wijze de klachten zich voordoen. Let wel: ook als je het onderstaande niet volledig herkent, kan er toch sprake zijn van RSI-klachten.

Volgens Jip Driehuizen & Carien Karsten is er sprake van het RSI-syndroom als:

  • De klachten langer aanwezig zijn dan zon zes weken.
  • Er sprake is van pijn of onaangename, diffuse gevoelens, dove gevoelens of tintelingen op in ieder geval meer dan een van de volgende locaties: een bepaald plekje tussen de schouderbladen, in de schouderspier, rond het schoudergewricht, rond de elleboog (links, rechts of beiden), in de onderarm (rugzijde, voorzijde of beide), in de pols of in een of meerdere vingers.
  • De klachten verergeren snel door fijne bewegingen en lang in dezelfde houding zitten. Het meest genoemd zijn: computerwerk en autorijden. Vaak verergert de pijn na de klus.
  • De klachten worden geprovoceerd bij krachtzetten met de handen (wringen, tillen).
  • Klachten kunnen zich manifesteren in gespannen omstandigheden (bij stress).
  • Klachten ontstaan vaak tijdens of juist na een periode van toewijding aan een bepaalde taak, drukte en/of stress.

Door rust nemen de klachten af, maar deze komen bij aanvang van de provocerende handelingen direct terug. Er is soms sprake van onhandigheid: het handschrift is bijvoorbeeld minder mooi of men laat dingen vallen.

« Ga terugLees verder »

 

 

 

 

Bovenstaande tekst op deze pagine is (gedeeltelijk) ontleend en/of overgenomen van de site van de RSI-vereniging