RSI / CANS

3 fasen van RSI / CANS

Het gebruik van de drie fasen van RSI, om aan te geven hoe ernstig de RSI-klachten of -problematiek zijn, is vrij ingeburgerd bij zowel patiŽnten als behandelaars. Maar nieuwe medische en wetenschappelijke inzichten en ervaringskennis van RSI'ers hebben er echter toe geleid dat, aan deze algemeen gebruikte fase-indeling minder belang wordt gehecht. De belangrijkste reden is dat de fase-indeling tot verkeerde conclusies kan leiden, zowel over de ernst en de aanpak als over de prognose. Gezien de behoefte bij RSI'ers om hun klachten te herkennen en een indruk van het verloop te geven, gaan we hieronder toch in op de fase-indeling met de daarbij behorende kenmerkende klachten.

Fase 1: kenmerken beginnende RSI-klachten

 • Pijn en vermoeidheid tegen het einde van de werkdag of na een stressvolle periode.
 • Duidelijke relatie tussen oorzaak en pijn.
 • Pijn verdwijnt doorgaans na korte rustperiode (slapen, weekend of vakantie).
 • Vermoeidheid, krampen, tintelingen, doof gevoel, onhandigheid.
 • Geen merkbare participatieproblemen in leven en werk.
 • Klachten zijn met relatief eenvoudige maatregelen goed terug te dringen.

Fase 2: kenmerken toegenomen RSI-klachten

 • Klachten treden sneller op en verdwijnen minder snel
 • Minder duidelijke relatie tussen oorzaak en pijn.
 • Pijn kan ook 's nachts opkomen; 's ochtends kan er lokaal stijfheid optreden.
 • Ook bij andere activiteiten in het dagelijks leven doen zich steeds vaker klachten voor.
 • Pijn is toegenomen, maar is moeilijk te lokaliseren, krachtverlies en "zwaar" gevoel.
 • Beginnende en toenemende merkbare problemen bij werken en dagelijkse bezigheden.
 • Soms ongemerkte neiging tot vermijdend of compenserend handgebruik.
 • Klachten zijn met uitgebreidere maatregelen en discipline terug te dringen.

Fase 3: kenmerken RSI-syndroom

 • Pijn is bijna continue aanwezig.
 • Geen duidelijke relatie tussen het moment van pijn en de oorzaak.
 • Slaapproblemen komen vaak voor door het wakker worden/blijven door de klachten.
 • Klachtenpatroon en aandoeningen zijn uitgebreid over het hele gebied van bovenrug, nek en arm.
 • Verlies van coŲrdinatie, gevoel en kracht (waarmee uitval van de arm- en handfunctie), vermoeidheid.
 • Werken en dagelijkse bezigheden zijn nauwelijks mogelijk.
 • Fysieke en emotionele gevolgen zijn groot.
 • Klachten duren in het algemeen lang, herstel is zeker mogelijk maar moeizaam.

Een algehele integrale aanpak is noodzakelijk, waarbij vaak onduidelijk is welke maatregelen of behandelingen de beste zijn op welk moment. Bovendien verschilt dat van persoon tot persoon. Het leren omgaan met RSI is van belang om klachten en beperkingen terug te dringen en chronische RSI / CANS te voorkomen. Dit complexe proces kan maanden en zelfs jaren in beslag nemen.

« Ga terugLees verder »

 

 

 

 

Bovenstaande tekst op deze pagine is (gedeeltelijk) ontleend en/of overgenomen van de site van de RSI-vereniging