(MORA) Bioresonantie-Therapie

Wat is Bioresonantie?

Het begrip 'resonantie' is u beslist al bekend. Het is afkomstig uit het Latijn en betekent 'terug klinken, weerklinken', ook 'meetrillen'. Wat klinkt terug, wat weerklinkt, wat trilt mee?

Als een zanger een toon aanheft, zal een stemvork terug klinken, meetrillen, als hij precies de noot zingt waarop de stemvork is geijkt. Als hij dus een stemvork vasthoudt die op de noot 'g' is afgestemd, moet hij de noot 'g' zingen om de stemvork met zijn stem te laten meetrillen, anders reageert de stemvork niet. Reageert de stemvork, dan resoneert hij met de stem van de zanger dan wel de stem van de zanger met de stemvork.

Dat betekent: om een resonantie, dus een meeklinken of meetrillen, te laten ontstaan, moet het trillingenbeeld van de zender met dat van de ontvanger overeenstemmen. In de geneeskunde kan een menselijk lichaam slechts meetrillen met een uitgezonden signaal als het voor dit signaal gevoelig is; anders gezegd: Als het signaal dezelfde frequentie heeft als het lichaam.

Alleen als een therapeutische impuls gericht met het menselijke lichaam kan resoneren, kan hij een gerichte genezing teweegbrengen. Dat is het principe van de bioresonantie. Gaat hij echter niet resoneren, dan is genezing eerder toeval.

Lees verder »